Пон-Петък: 08.00 - 17.00

Сервиз на кранове

Извършваме дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови и портални кранове и релсовите пътища към тях, конзолни кранове, стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита,  бордови кранове, електрически телфери, немонтирани на товароподемни кранове, товароподемни електрически колички и подвижни работни площадки.  Квалифицираните ни специалисти извършват ежемесечно техническо обслужване и функционални проверки, ремонти и преустройства по заверена техническа документация, както на кулокранове на водещите производители Liebherr , Comansa, Potain, SAEZ и др., така и на повдигателните съоръжения включени в обхвата на удостоверенията за дейност издадени от  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Всички дейности се извършват, съгласно изискванията на производителя на съоръженията и  Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. 

Свържете се с нас