Обучения

Организираме курсове в център за професионлно обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на кулокранове, автокранове, мостови и козлови кранове и автовишки.

Организираме курсове в център за професионлно обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на кулокранове, автокранове, мостови и козлови кранове и автовишки. Извършваме първоначални и ежегодни опреснителни обучения на кранистите и прикачвачите на обекта за правилното окачване на товарите, начина за  придвижване, завъртане и складиране на товарите и подаването на сигнали при експлоатацията на повдигателните съоръжения.  Предлагаме теоретични и практически упражнения за работа с всяко конкретно повдигателно съоръжение. 

Свържете се с нас