Пон-Петък: 08.00 - 17.00

Обучения

Организираме курсове в център за професионлно обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на кулокранове, автокранове, мостови и козлови кранове и автовишки.

Организираме курсове в център за професионлно обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на кулокранове, автокранове, мостови и козлови кранове и автовишки. Извършваме първоначални и ежегодни опреснителни обучения на кранистите и прикачвачите на обекта за правилното окачване на товарите, начина за  придвижване, завъртане и складиране на товарите и подаването на сигнали при експлоатацията на повдигателните съоръжения.  Предлагаме теоретични и практически упражнения за работа с всяко конкретно повдигателно съоръжение. 

Курсове по управление на кулокранове

Организираме курсове в център за професионално обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на кулокранове, автокранове, мостови и козлови кранове и автовишки.

Първоначални и ежегодни обучения на кранисти

Извършваме първоначални и ежегодни опреснителни обучения на кранистите и прикачвачите на обекта за правилното окачване на товарите, начина за придвижване, завъртане и складиране на товарите и подаването на сигнали при експлоатацията на повдигателните съоръжения.

Tеоретични и практически упражнения

Предлагаме теоретични и практически упражнения за работа с всяко конкретно повдигателно съоръжение.

Свържете се с нас