Монтаж и демонтаж на кулокранове

Организираме посещение на посочения от Вас обект за избор на кулокран, при изпълнение на инвстиционните Ви намерения, за монтирането им съгласно техническите норми и правила. 

Монтаж и демонтаж на кулокранове

За изпълнението на  инвестиционните проекти на строителните компании в страната организираме доставяне, монтиране и техническa поддръжка на кулокранове на водещите производители с необходимата височина на кулата и обсег на стрелата. Организираме посещение на посочения от Вас обект за избор на кулокран, при изпълнение на инвстиционните Ви намерения, за монтирането им съгласно техническите норми и правила. Съдействаме при изготвянето и окомплектоването на необходимата техническа документация за узаконяване на кулокрановете на обекта.  

Част от нашата работа

Свържете се с нас